Financiering

Wat kost een behandeling door de diëtist?

Dieetadvies wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u recht heeft op 3 behandeluren per kalenderjaar. Vergoeding uit de basisverzekering gaat ten koste van het eigen risico als u ouder bent dan 18 jaar. Daarnaast hebben diverse zorgverzekeringen in hun aanvullende pakketten extra uren dieetadvisering opgenomen. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie.

Dieetadvisering voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten of COPD is meestal opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (de ketenzorg). Dit betekent dat de consulten volledig worden vergoed en dat de vergoeding niet ten koste gaat van het eigen risico.

Disclaimer:
Bovenstaande informatie is gebaseerd op informatie die bij de NVD bekend is. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wij adviseren u om te allen tijde uw polisvoorwaarden goed te bekijken. Deze zijn bepalend voor de rechten die u heeft.